وجود این پنج علامت نشان می‌دهد با شخصی خودشیفته درگیر شده‌اید.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۰۸۶ اخبار تخصصی
تعداد بازدید:۴۲۴۸
به‌طور اساسی نزدیکی و صمیمیت با فردی خودشیفته دشوار است. رابطه با یک خودشیفته مشکل‌زا است و شخص هرچه بیشتر خودشیفته باشد نزدیکی به او غیرممکن می‌شود.

به‌طور اساسی نزدیکی و صمیمیت با فردی خودشیفته دشوار است. رابطه با یک خودشیفته مشکل‌زا است و شخص هرچه بیشتر خودشیفته باشد نزدیکی به او غیرممکن می‌شود. اعتیاد جنسی و همه انوادع اعتیاد به‌طور کلی معادل خودشیفتگی دانسته شده است؛ اما بسیاری از غیرمعتادها هم خودشیفته هستند. اگر روزی خواستید با شخصی خودشیفته روابطی دوستانه (عاشقانه) برقرار کنید این رابطه به‌شدت برای شما دردسرزا و آشفته‌کننده می‌شود. پیوستار خودشیفتگی بسیاری از اختلالات روانشناختی به عنوان مواردی در طول یک پیوستار در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی در اکثر موارد نمی‌توان به وجود یا عدم وجود یک اختلال صحه گذاشت. با نگاهی پیوستاری به مشکلات می‌توان گفت کسی یک مشکل را در حدی ضعیف، متوسط یا شدید دارد. همچنانکه پیش از این هم بحث شده است خودشیفتگی متوسط با رگه‌ها و صفات شخصیتی نظیر خودمحوری، خودبینی و غرور؛ شناخته می‌شود؛ شخصی با اختلال شخصیتی خودشیفته به نیاز دیگران هیچ توجهی نشان نمی‌دهد و احساس خودبزرگ‌بینی دارد. در بدترین وضعیت یک خودشیفته وارد رفتارهای ضد اجتماع می‌شود و به شدت حق‌به‌جانب می‌شود و با وجدان خاموش، توانایی همدلی ندارد؛ این وضعیت آنها را افرادی فرصت‌طلب و حتی متمایل به ارتکاب جرم می‌کند. بسیاری از اعتیادهای جنسی و سایر انواع اعتیادها یک منظومه دفاع خودشیفتگی خوانده می‌شود. این رفتارها نوعی ظاهرسازی و سرپوش گذاشتن به عدم ارزشمندی درونی در خودشیفته‌ها است. چه انتظاری از یک خودشیفته می‌رود خودشیفته‌ها به علت احساس عدم امنیت بنیادی، رابطه خود را با دیگران قطع می‌کنند؛ اما متخصص آلت‌دست قراردادن مردم هستند. آنها عادت به اغوای جنسی دیگران به‌عنوان یک روش ایجاد اعتبار و قدرت برای خود دارند. اساساً در مقابل موارد زیر قرار می‌گیرند. خودشیفته به شما برای تمرکز بر خودش نیاز دارد خودشیفته اساساً علاقه شدیدی به شما نشان می‌دهد و از شما قدردانی می‌کند. خودشیفته شدیداً به‌دنبال جلب خشنودی شما است اما همه این کارش سطحی و ظاهری است. همه این کارها برای این است که شما را متوجه خودش کند. ممکن است در تمجید از شما زیاده‌روی کند و شما را بهتر از هر کسی که می‌شناسید معرفی کند؛ این روش آلت‌دست قراردادن شما برای این است که او را آدمی خوش نیت بدانید و در نتیجه بازهم بر چیزی که به در فکر آن است و یا هر چیز دیگری تمرکز کنید. درنتیجه ممکن است به‌طور ناهشیار از نارضایتی او بترسید یا در صورت عدم تأییدش متنبه شوید. خودشیفته نیاز دارد هرکسی که به او نزدیک می‌شود او را شخصی خاص بداند. همه باید اعتراف کنند او فردی عجیب و غیرمعمول است. در دنیا نیز هیچ کس مثل او نیست. او کاری می‌کند که به خاص بودنش فکر کنید، آقای خاص است. خودشیفته همیشه دنبال کنترل و طلبکار است. اگر کسی خود شیفته باشد کاری می‌کند که فکر کنید حتی حرف خودتان را هم باور نکنید به این دلیل که خودشیفته فقط برای طرح نیازها و خواسته‌هایش به شما نزدیک می‌شود. خودشیفته‌ها در اکثر مواقع حرف و کار خودشان را به‌زور جلو می‌برند. همیشه در حال قضاوت درباره شما هستند که آیا خوب یا بد هستید، فکر می‌کنند آیا باید به شما اطمینان کنند. اگر با فردی خودشیفته زندگی کنید میلیون‌ها دلیل وجود خواهد داشت که برایش فداکاری کنید و حتی احساس کنید باید زندگیتان را وقفش کنید. این وضعیت از روابط واقعی که در آن دو نفر با هم در تصمیم‌گیری دخالت دارند و خالصانه حرف همدیگر را گوش می‌دهند فاصله دارد. خودشیفته‌ها اگر با چالشی برخورد کنند حرکت‌های انفجاری نشان می‌دهند. تظاهر به برتری یک تظاهر است، خودشیفته به محض احساس انتقاد به‌سرعت رابطه را قطع می‌کند. آنها بلافاصله به بی‌ارزش‌کردن و از قیمت‌انداختن هرچه و یا هرکسی مشغول می‌شوند که حباب شخصیتی آنها را خراش داده باشد. اما هرکاری کنید بی‌فایده است و چنان ناراحت می‌شوند که ممکن است به غضب و غیض پناه ببرند. این وضعیت شما را وادار می‌کند هر حقیقتی را از جمله وجود هر احساس و نیازی را در موردشان کتمان کنید. خودشیفته‌ها اگر غذای خودشیفتگی خود را از شما نگیرند رهایتان می‌کنند. ممکن است نتوانید این احساس را که رابطه باید لطیف و دقیق باشد بگوئید. شاید که به‌سادگی باد شخصیت ساختگی و غلط خودشیفته را خالی کند. چون ارزشی که به خودشیفته می‌دهید دروغ است و توانایی تقویت خودانگاره آنها را ندارید، اگر زمانی تأئید بی نقص بودنشان را متوقف کنید، به شخصی دست و پا گیر و مانع تبدیل می‌شوید. در درمان مواردی با مشکل اعتیاد جنسی شدید، یک خودشیفته متوسط از احساس بزرگ‌منشی خود به‌عنوان یک دفاع استفاده می‌کند. اگر خودشیفته درمان شود می‌تواند احساس خودارزشمندی قوی‌تری به‌دست آورد و منظومه دفاع خودشیفتگی را رها کند. اگر درمان به نتیجه برسد، این افراد ممکن است بتوانند به احساس عدم امنیت خود پی ببرند و بفهمند که دنبال یک رابطه سالم و خالصانه هستند. APA Reference Hatch, L. (2014). 5 Signs you are Involved with a Narcissist. Psych Central. Retrieved on April 26, 2014, from http://blogs.psychcentral.com/sex-addiction/2014/04/5-signs-you-are-involved-with-a-narcissist/