کمال‌پرستی و انگیزه بالا مساوی است با وسواس کاری

۱۲ آذر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۴۵۳ اخبار تخصصی
تعداد بازدید:۲۱۴۰
براساس پژوهش‌های جدید، کمال پرستی، وسواس کاری را بالا و پایین می‌برد، به‌شرط این که با انگیزه بالای نسبت به کار همراه باشد. در این صورت قرار‌گرفتن کمال پرستی و انگیزه بالا به وسواس کاری منتهی می‌شود.

براساس پژوهش‌های جدید، کمال پرستی، وسواس کاری را بالا و پایین می‌برد، به‌شرط این که با انگیزه بالای نسبت به کار همراه باشد. در این صورت قرار‌گرفتن کمال پرستی و انگیزه بالا به وسواس کاری منتهی می‌شود. پژوهشگران، این پژوهش را برای بررسی دلایل تمایل برخی به پرکاری و وسواس انجام دادند. آنها بین وسواس کاری و دو نوع کمال‌پرستی رابطه برقرار کردند. نوع نخست کمال‌پرستی درونی است که در این نوع فرد معیارهای به شدت بالایی از خود انتظار دارد. و در نوع دوم که کمال‌پرستی اجتماعی گفته می‌شود فرد فکر می‌کند دیگران معیارهای بالایی از او انتظار دارند و او خود را ملزم به رعایت آن معیارها می‌بیند. یافته‌ها نشان داد کمال‌پرست درونی که از خود انتظارات بالایی دارد سطح معناداری از وسواس کاری نشان می‌دهد. دلیل این وسواس آن است که سابق‌های درونی و بیرونی نظیر خود مهارگری و پاداش، شخص را به وسواس کاری سوق می‌دهد. درمقابل کمال‌پرستی اجتماعی یا بیرونی به وسواس کاری منتهی نمی‌شود. یافته پژوهشگران نشان می‌دهد که کمال‌پرستی درونی و انگیزه کاری در وسواس کاری سهم دارد در حالی که کمال‌پرستی اجتماعی یا بیرونی چنین نقشی را ندارد. یافته پژوهشگران همچنین نشان داد وسواس در کمال‌پرستی درونی به انگیزه اینکه شخص به خود اهمیت می‌دهد و سطح تحول من و پاداش و تنبیه درونی وابسته است. Source: University of Kent APA Reference Nauert, R. (2013). Perfectionism + High Motivation = Workaholism. Psych Central. Retrieved on August 31, 2013, from http://psychcentral.com/news/2013/08/30/perfectionism-high-motivation-workaholism/59028.html