نوجوانان دارای رگه‌های شخصیتی ضد اجتماع، مشکلات بلند مدتی خواهند داشت.

۱۲ آذر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۴۵۱ اخبار تخصصی
تعداد بازدید:۲۰۰۲
پژوهشی جدید درباره جوانان با رگه‌های شخصیتی ضد اجتماع نشان داد گروهی که رفتارهای ضد اجتماع پائین و متوسط دارند معمولاً به ترتیبی مرحله طغیان را پشت سر می‌گذارند.

پژوهشی جدید درباره جوانان با رگه‌های شخصیتی ضد اجتماع نشان داد گروهی که رفتارهای ضد اجتماع پائین و متوسط دارند معمولاً به ترتیبی مرحله طغیان را پشت سر می‌گذارند. باجوداین، گروه با سطح بالای رفتار مجرمانه اغلب رگه‌های ضد اجتماعی طولانی‌تری خواهند داشت. به‌طور معمول، اکثر جوانان نسبت به احساس دیگران نسبت به کارها و رفتار خود واکنش نشان می‌دهند و اگر اشتباهی بکنند احساس ناراحتی و گناه خواهند کرد. جوانان در این شرایط مشخص، پیرو قواعد و نظم اجتماعی هستند و از آن دفاع می‌کنند. باوجوداین، گروه کوچکی از جوانان، صفات شخصیتی ضد اجتماع دارند که با رفتار ضد مردمی آنها پیوند دارد. رفتارهای ضد‌مردمی نوعی اختلال شخصیتی است که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه شناخته می‌شود. یک بررسی جدید نشان داد در صورت وجود رگه‌های ضد اجتماعی این ویژگی‌ها تا چهار سال دوام می‌آورد. درحالی که بررسی‌های اخیر ثبات نسبی رگه‌های شخصیتی ضد اجتماعی نوجوانان را توصیف کرده است، این بررسی نخستین مورد از نوع خود است که وجود این صفت را در بلند مدت بررسی می‌کند. این بررسی موضوع را به وجود سه خصوصیت مشخص اما مجزا متمرکز کرده است که نشانه‌های اصلی اختلال ضد اجتماعی هستند. این خصوصیات عبارت است از: عدم ابراز پشیمانی یا احساس گناه، آلت دست قرار دادن دیگران و مسئولیت ناپذیری. همه این ویژگی‌ها با رفتارهای مجرمانه جوانان، رفتار ضد اجتماع و خشونت رابطه دارد. یکی از دلایلی که پژوهشگران رفتارهای خاص رگه‌های شخصیتی ضد اجتماع را بررسی می‌کنند درک بهتر فرایند تحول ضداجتماع شدن است. دانش درباره ثبات و تغییر این رگه‌ها می‌تواند به ما کمک کند در صورتی‌که این صفات کمترین ثبات را داشته باشند دوره رشد آن را مشخص کنیم و بنابراین به درمان نیز بهتر جواب می‌دهد. پژوهشگران 1068 نوجوان را در یک دوره چهار ساله زیر نظر گرفتند. دخترها و پسرها از نظر تعداد برابر بودند. رگه‌های ضد اجتماعی این جوانان با سیاهه رگه‌های ضد اجتماعی نوجوانان Youth Psychopathic Traits Inventory سنجیده شد. این ابزار خود گزارش‌دهی برای شناسایی رگه‌های ضد اجتماعی بچه‌های 12 سال و بالاتر طراحی شده است. پژوهشگران دریافتند چهار زیر گروه از نمونه مورد مطالعه سطح رفتار ضد اجتماع بالا، پائین و یا متوسط داشتند و در کنار آن رشد و تحولی ثابت یا در حال کاهش نشان دادند. چنانکه انتظار می‌رفت، اکثر نوجوانان این بررسی سطح متوسطی از رگه‌های ضداجتماعی را نشان داده بودند که با افزایش سن کاهش یافته بود. این افراد سطح پائینی از رفتار مجرمانه را مرتکب شده بودند و گزارش شد که روابطی گرم و قابل درکی با والدین دارند. باوجوداین، در مورد گروه کوچکی از نمونه مورد مطالعه این خصوصیات در تمام دوره بررسی، بالا و ثابت ماند. این نوجوانان سطح بالای رگه‌های ضداجتماعی را در بلند مدت حفظ کردند. به‌رغم اینکه کاهش اندکی در سطح رگه‌های بی‌عاطفگی ـ بی هیجانی و رفتار تحریکی و تکانه‌ای ـ بی‌پاسخی نشان دادند که به‌طور مشخص جزو رگه‌های رفتار ضد اجتماعی است. بدون هیچ تعجبی، این نوجوانان همچنین وجود رفتارهای مجرمانه زیادی را گزارش کردند و در همین مدت روابط آنها با والدین نیز بسیار بد بوده است. پژوهشگران تائید می‌کنند گروه کوچکی از نوجوانان که سطح بالا و ثابتی از خصوصیات ضد اجتماع در آنها وجود دارد نمی‌تواند نتایج را برای آینده پیش‌گوئی کند. باوجوداین، رگه‌های ضد اجتماعی، مانند رگه‌های کلی شخصیت در سال‌های نوجوانی تحول می‌یابد و این بدان معنی است که پیگردی تحولی در موقع مناسب آن چندان هزینه‌ای در بر ندارد و زمینه لازم برای مداخلاتی را فراهم می‌کند که می‌تواند فرایند تحول شخصیت را تغییر دهد. findings are published in the Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. APA Reference Nauert, R. (2013). Teens with Worst Psychopathic Traits Show Long-Term Problems. Psych Central. Retrieved on September 22, 2013, from http://psychcentral.com/news/2013/09/20/teens-with-worst-psychopathic-traits-show-long-term-problems/59722.html